ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

"METAVERSE โลกมายาเสมือนจริง" มาร่วมงานสัมมนาฟรีและรู้ให้มากขึ้นกับ metaverse กับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเรานะครับ (รับเพียง 250 ท่านเท่านั้น) กับวิทยากรชื่อดัง คุณที สมัครเป็น digital members และลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://digital.psru.ac.th (Link อยู่ด้านล่าง)
✅สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดอบรม หลักสูตร สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva ❗สำหรับบุคลากรภายใน❗ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 17.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
👉ลงทะเบียนได้ที่ digital.psru.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ลิงก์ลงทะเบียน https://digital.psru.ac.th/canvapsru/
❤สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ❤ โดยการเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบ ได้การรับรองเป็น Google educator level 1 ว่ามีความเข้าใจและสามารถใช้ Digital tools เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University & Smart University
แสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลทุกคน สอบผ่าน Microsoft Innovative Educator ทุกคน
สมัครข่าวสารอบรมไอทีได้อย่างต่อเนื่องที่
https://digital.psru.ac.th/login/
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
https://idt.psru.ac.th
IDT PSRU เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
เปิดตัวชื่อหน่วยงานใหม่ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th
สามารถลงทะเบียนได้ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th
รับจำนวน 300 ท่าน รับชมผ่านทางโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm001
ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm002
การจัดการข้อมูลวิชาการด้วย Google Scholar สำหรับการศึกษา พบกันเร็ว ๆ นี้

บริการระบบออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งาน
รายงานปริมาณการใช้งาน
เกี่ยวกับการขอใช้งาน
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ผ่านทางระบบ iMiS
บริการ Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet

ภาพกิจกรรมการอบรม

ทีมงานอบรม #การใช้งาน CANVA for Education

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำหรับครูและบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล PSRU Digital University #IMIS_PSRU #IDT_PSRU

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผ่านทางระบบ Zoom
สำหรับครูและบุคคลทั่วไป #ออนไลน์ผ่านทาง Youtube Live
ทีมงานเฉพาะกิจ #อบรมออนไลน์

บริการระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์รวมสารสนเทศ มรพส.
https://datacenter.psru.ac.th

รายงานจุดติดตั้ง AccessPoint
ของ มรพส.
https://wifi.psru.ac.th

บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
https://imis.psru.ac.th

บริการระบบติดตามเอกสารและการเบิกจ่าย
https://tracking.psru.ac.th

บริการระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
https://expert.psru.ac.th

บริการระบบประเมินการสอนออนไลน์
http://assess.psru.ac.th