ข่าวประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวของเรา

ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม

บริการคอร์สอบรม

โครงการอบรมและทดสอบ PSRU Digital Test สำหรับบุคลากร อบรม + พร้อมวุฒิบัตร ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th
โครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล จากเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร อบรมการใช้งาน MICROSOFT OFFICE 365
โครงการอบรมและทดสอบ PSRU DIGITAL TEST สำหรับบุคลากรภายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ครีเอเตอร์ "ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วย FLUTTER สำหรับบุคลากรภายใน

บริการออนไลน์

การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(Turnitin)

©2023 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. All rights reserved.