ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมที่น่าสนใจของเรา

รับชมวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ของเรา

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการเครื่องแม่ข่าย Private Hosting สำหรับผู้ใช้งาน คณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บเว็บไซต์หน่วยงาน
ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🔵 Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565
ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🔵 Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565

บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริการออนไลน์ของเรา

งานบริการ

บริการต่าง ๆ ของเรา

บริการด้านวิชาการ

ภาระกิจในการบริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการข้อมูลสารสนเทศ

บริการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระดับ 10 Gbps.

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมบริการสำหรับองค์กร

การดูแลห้องเรียนไอที

ภาระกิจในการดูแลห้องเรียนไอที จำนวน 100 กว่าห้องทั้งมหาวิทยาลัย

บริการด้านซอฟต์แวร์

เรามีบริการด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา