ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2562
ตรวจสอบรายชื่อเข้ารับได้ที https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มรพส. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 Pre-school โอกาสนี้ อธิการบดี แถลงนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร รวมถึงพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ พิธีมอบรางวัลศิลป์พัสตราภรณ์ ผู้มีศิลปะในการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมอบของที่ระลึกการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงร่วมลุ้นรับทองคำและเงินสด
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม IDT ชั้น 1
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

🏆ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🏆
💥ที่สอบผ่าน และได้รับ ICDL Certificate💥
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และ บริษัท ICDL Thailand ได้จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
#PSRU #IDT #ICDL
โครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมที่ 1 ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์
ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี
สามารถเข้าประเมินได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภร เนื่องด้วยถวายงานในการเสด็จทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา Phitsanulok Smart City และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งได้มี คุณณัฐรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ตัวแทนผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA ) คุณอัยการ​ คง​เปี่ยม ประธาน​กลุ่ม​การค้า​พาณิชย์​พิษณุโลก บริษัท​ เอ​วิส​ออโตเมชั่น​ซิสเท็ม​ จ​ำ​กัด​และตัวแทนบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ได้เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาและปรึกษาหารือร่วมกัน
วันที่ 5 มกราคม 2565 คุณชนกพงศ์ คล้ายขำ จากสำนักข่าวช่อง 33 และ ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลและทีมงานที่ดำเนินการจัดทำระบบและกิจกรรม เรื่อง การนำระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom
สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักสูตร "การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Literacy (IC3 GS6 Level 1)"
เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อาจารและเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมและทดสอบ (IC3 GS6 Level 1)
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. สามารถลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th/pdpa/
"METAVERSE โลกมายาเสมือนจริง" มาร่วมงานสัมมนาฟรีและรู้ให้มากขึ้นกับ metaverse กับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับเรานะครับ (รับเพียง 250 ท่านเท่านั้น) กับวิทยากรชื่อดัง คุณที สมัครเป็น digital members และลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://digital.psru.ac.th (Link อยู่ด้านล่าง)
✅สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดอบรม หลักสูตร สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva ❗สำหรับบุคลากรภายใน❗ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 17.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
👉ลงทะเบียนได้ที่ digital.psru.ac.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ลิงก์ลงทะเบียน https://digital.psru.ac.th/canvapsru/
❤สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ❤ โดยการเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบ ได้การรับรองเป็น Google educator level 1 ว่ามีความเข้าใจและสามารถใช้ Digital tools เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University & Smart University
แสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลทุกคน สอบผ่าน Microsoft Innovative Educator ทุกคน
สมัครข่าวสารอบรมไอทีได้อย่างต่อเนื่องที่
https://digital.psru.ac.th/login/
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
https://idt.psru.ac.th
IDT PSRU เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
เปิดตัวชื่อหน่วยงานใหม่ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
❗✅ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่ แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ Roblox
👉รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 (ขั้นพื้นฐาน) 👉รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ขั้นAdvance) “สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการใช้งาน Roblox และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม”
ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 ชั้น 1 เวลา 08.30-16.30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/Robloxidt
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน
(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป) รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน
(สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป) รุ่นที่ 1
อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th
สามารถลงทะเบียนได้ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th
รับจำนวน 300 ท่าน รับชมผ่านทางโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm001
ลงทะเบียน https://bit.ly/psru-dm002
การจัดการข้อมูลวิชาการด้วย Google Scholar สำหรับการศึกษา พบกันเร็ว ๆ นี้

บริการระบบออนไลน์

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งาน
รายงานปริมาณการใช้งาน
เกี่ยวกับการขอใช้งาน
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ผ่านทางระบบ iMiS
บริการ Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet

ภาพกิจกรรมการอบรม

ทีมงานอบรม #การใช้งาน CANVA for Education

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำหรับครูและบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล PSRU Digital University #IMIS_PSRU #IDT_PSRU

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผ่านทางระบบ Zoom
สำหรับครูและบุคคลทั่วไป #ออนไลน์ผ่านทาง Youtube Live
ทีมงานเฉพาะกิจ #อบรมออนไลน์

บริการระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์รวมสารสนเทศ มรพส.
https://datacenter.psru.ac.th

รายงานจุดติดตั้ง AccessPoint
ของ มรพส.
https://wifi.psru.ac.th

บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
https://imis.psru.ac.th

บริการระบบติดตามเอกสารและการเบิกจ่าย
https://tracking.psru.ac.th

บริการระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
https://expert.psru.ac.th

บริการระบบประเมินการสอนออนไลน์
http://assess.psru.ac.th