เริ่มแล้ว การประเมินการสอนออนไลน์
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่าน สามารถประเมินการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2565
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 นี้ เข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์
ลิงก์เข้าประเมินการสอน http://assess.psru.ac.th/

นักศึกษาลืมรหัสผ่าน แอดไลน์บริการ IT มรพส. เพื่อเข้าดูรหัสผ่านได้เลยค่ะ

#อย่าลืมเข้าไปประเมินการสอนกันนะคะ

Email0Facebook0Twitter0Reddit0