ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms”
(สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย) รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจากผ่านการอบรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://bit.ly/psru-dm001

โครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms”
(สำหรับครูและบุคคลทั่วไป) รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น.
พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจากผ่านการอบรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://bit.ly/psru-dm002