บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

บริการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับบริการอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกโดยให้บริการ Wifi Access Point 400 กว่าจุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และยังมี Wifi Access Point ของเอกชนภายนอกมาให้บริการ เช่น AWN, CISCO, TrueWifi, 3BB เป็นต้น