บริการอบรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในหลายหลักสูตร เช่น การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์กราฟิก การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย และอื่นๆ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตร และกำหนดการอบรมได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ