สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และประชุมนำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบ ระบบโลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต Metaverse GatherTown เพื่อจะนำไปใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom

Leave a Reply