กิจกรรม PSRU PreSchool ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มรพส. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 Pre-school โอกาสนี้ อธิการบดี แถลงนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร รวมถึงพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ พิธีมอบรางวัลศิลป์พัสตราภรณ์ ผู้มีศิลปะในการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมอบของที่ระลึกการทดสอบทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงร่วมลุ้นรับทองคำและเงินสด

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply