เปิดรับสมัครคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 . โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

เปิดรับสมัครคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษาะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 . โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) .

🔐 หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน 🗓 อบรมวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 💲 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,900 บาท

👩‍💻🧑‍💻 รูปแบบ ONLINE . 📊 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 🗓 อบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 💲 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,700 บาท

👩‍💻🧑‍💻 รูปแบบ ONLINE . 🔍 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 🗓 อบรมวันที่ 21-26 มิถุนายน 2565 💲 ค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท 🚶

🚶‍♀️ รูปแบบ ONSITE ณ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-267-2000 หรือ 081-9624263 (คุณสุกนกานต์)
📚รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ digital.psru.ac.th #ความร่วมมือทางวิชาการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #TDGA

Leave a Reply