วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสีเขียว green innovation university ประจำปี 2022 และการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”ผ่านทางระบบ Meaverse โดยใช้งานผ่านกล้อง VR

วันนี้อังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ⏰เวลา 13:30 น 🇹🇭ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย⚖️👌ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสีเขียว green innovation university ประจำปี 2022 ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตสามารถต่อยอดได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ metaverse โลกเสมือนจริง ณ สถาบันเทคโนโลยีที่ดิจิตอล มรพส

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรูปแบบออนไลน์แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ⚡️กิจกรรมที่ ๑ การประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี ๒๐๒๒⚡️กิจกรรมที่ ๒ การประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) #สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล#digitalpsru


url สำหรับเข้าชมนิทรรศการภาพ https://bit.ly/PsruExhibition
(ห้องกลาง) ภาพที่ได้รางวัลการประกวด
(ห้องซ้าย) ภาพมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
(ห้องขวา) ภาพในอดีต มรพส.

Leave a Reply