ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สอบผ่าน และได้รับ ICDL Certificate 

🏆ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🏆
💥ที่สอบผ่าน และได้รับ ICDL Certificate💥
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และ บริษัท ICDL Thailand ได้จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
#PSRU#IDT#ICDL

Leave a Reply