ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่น Google Workspace for Education

🎯ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่น Google Workspace for Education ✨

🎯จัดอบรมวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://apps.psru.ac.th/GCE/

Leave a Reply