ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภร เนื่องด้วยถวายงานในการเสด็จทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

เนื่องด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ที่จังหวัดพิษณุโลกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / ทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ในการนี้ ประทานของที่ระลึกให้กับผู้ที่ถวายงานและประสานงานต่าง ๆ ในงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อประ

Leave a Reply