ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านแพลตฟอร์ม PSRU Lifelong Learning เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะ Re-skill / Up-skill (งวดที่ 1) จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply