ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนา PSRU Mobile app (ระยะที่ 1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply