ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ SSD (Solid State Drive) 120 GB จำนวน 125 ชิ้น จำนวน 111,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply