ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และอื่นๆ รวม 2 รายการ จำนวน 8,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply