ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับโครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน  5  โล่ วงเงินงบประมาณ 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply