วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Email0Facebook0Twitter0Reddit0