ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

บริการออนไลน์

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการเครื่องแม่ข่าย Private Hosting สำหรับผู้ใช้งาน คณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บเว็บไซต์หน่วยงาน
ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🔵 Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565
มรพส. เปิดการใช้งาน Google Workspace for education สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ผ่านทางระบบ iMiS

บริการระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ

หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัล สำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย
ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย GOOGLE SHEETS
การสร้างใบประกาศด้วย GOOGLE FORM + GOOGLE DATA STUDIO

วิดีโอการอบรมย้อนหลัง