ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่และอื่น ๆ รวม 5 รายการ วงเงินงบประมาณ 7,236 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply