ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลด้านกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 99,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply