ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ Rack For Server 42 U สำหรับเก็บอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 85,500 บาท

Leave a Reply