ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนไอทีส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 5 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 94,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply