ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต่อสื่อการอบรมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 บท  จำนวน  1  งาน วงเงินงบประมาณ 95,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply