ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ชุดตรวจโควิค ATK (แบบแหย่จมูก) จำนวน 333 ชุด จำนวน 16,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply