ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดประชุมออนไลน์พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 ชุดวงเงินงบประมาณ 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply