ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาแบบทดสอบ Digital PSRU Test ให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน จำนวน 95,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply