ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กล้องเว็บแคมสำหรับต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และอื่น ๆ รวม 10 รายการ จำนวน 33,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply