ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การอัพเกรดการใช้งาน Google Workspace for Education ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 300 License จำนวน 250,380 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply