ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค HP HS04 และ อื่นๆ รวม 4 รายการ จำนวน 13,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply