ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาสิทธิ์ชุดข้อสอบมาตรฐานสากล ทักษะความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification จำนวน 500 สิทธิ์ จำนวน 187,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

Leave a Reply