ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM DDR4 (2133, NB) 8GB และอื่น ๆ รวมจำนวน 8 รายการ จำนวน 54,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply