ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถุงขยะดำ ขนาด 26×30 นิ้ว และอื่นๆ รวมจำนวน 3 รายการ จำนวน 7,125 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply