ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไฟวงแหวน พร้อมขาตั้ง และอื่นๆ รวม 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 13,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply